diO Kreatív - design orientált stratégiai tervezés

Design orientált stratégiai tervezés

Építészeti/belsőépítészeti projektek esetében az épület és a szolgáltatás fejlesztését, a márka felépítését és a design alapú kommunikációt tartalmazza.

A design stratégiai gondolkodás lényege, hogy a megrendelői igényből kiindulva körvonalazza azokat az elveket amiből kialakulnak a részletek, figyelembe véve a helyi adottságokat, természeti környezetet, tradíciókat és hagyományokat, kulturális identitást.

A komplex, sokoldalú tervezési folyamat alatt feltárul a logikai összefüggések rendszere az épített környezet, a vendéglátás, a felszolgált ételek, a programalkotás vagy a grafikai megjelenés között. Az egyes tervezési folyamatok összeérnek és egymásba fonódnak, kölcsönösen alakítják egymást. (építészet, belsőépítészet, tájépítészet, gasztronómia, kommunikáció, működtetés)

Az adott projekthez igazított átgondolt tervezési munka végeredménye a helyre szabott, identitást hordozó, egyedi beruházás, mely harmonikus egységet alkot a környezetével, kommunikál vele.

A design orientált stratégiai tervezés minden esetben kreatív csapatmunka: több tervezői szakma kapcsolódik össze, akik a költséghatékony beruházás érdekében együttműködnek a kialakított koncepció mentén, a projektvezető irányításával. Minden szakma egy irányba halad, így a megvalósuló projekt minden szempontból maximálisan kiszolgálja az elvárt igényeket.

A design stratégia a beruházás előtt választ ad sok eldöntendő kérdésre, ezáltal hatékonnyá válik a beruházás és a szolgáltatás, így az élménynyújtás felé mozdul el a projekt.